Explore Poland

Odkryj Polskę

#explorePL
Polonijka

Dowiedź się więcej o polskiej szkole on-line za granicą!

Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa to szkoła online dla dzieci w wieku 5-15 lat. Nauka odbywa się za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej, do której otrzymujesz dostęp przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu Twoje dziecko może uczyć się w dowolnym miejscu i czasie.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną wersję demonstracyjną Platformy Edukacyjnej i dołącz do Polskiej Szkoły Online dla polskich dzieci za granicą.

Pozwól swojemu dziecku odkryć jak piękna jest Polska
oraz wesprzyj go w nauce języka polskiego!

polonijka pixel

Przetestuj platformę i poznaj naszą pełną ofertę

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Uczą się z nami dzieci z całego świata!

Dlaczego tak wiele osób korzysta z tego rozwiązania?

  • dajemy dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów edukacyjnych z zakresu polskiej podstawy programowej
  • zapewniamy kontakt z polskimi pedagogami
  • tworzymy możliwość uczestnictwa w lekcjach online z nauczycielami z Polski
  • dajemy szansę dziecku na nawiązanie kontaktu z rówieśnikami
  • udostępniamy liczne gry i zabawy
  • motywujemy dziecko do nauki poprzez specjalny program zbierania odznak za zrealizowane jednostki lekcyjne

Zapewnij swojemu dziecku kontakt z ojczyzną i podaruj mu możliwość rozwijania skrzydeł z językiem polskim!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat Administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: [email protected], adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: [email protected]

Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem dokumentacji rozliczeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się kształcenie dziecka oraz podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usług.